Poskytovatel zdravotní služby rozhodně nepotřebuje písemný souhlas pacienta s tím, co je povinen vést podle zákona, případně dalších právních předpisů.